Om oss

Ringkollen Hopp har som formål å samle alle hoppinteresserte i Ringerike, Hole og Jevnaker med omkringliggende områder i en “paraplyorganisasjon”, samt rekruttere og profilere hoppsporten. Hoppinteresserte jenter og gutter kan på denne måten få trenings- og konkurransemuligheter i et aktivt og stimulerende miljø i aldersbestemte klasser. Utøverne hopper for sine respektive klubber og idrettslag, men under teamets ledelse. Oppgaven til teamet er å sørge for helårlige tilbud til hopperne, som felles treninger, samlinger og kurs. En hoveddel skal være å stimulere til det sosiale miljøet rundt hopperne.

Ringerike og omegn hoppteam skal arbeide aktivt med kontakt mot idrettslag/skigrupper, drive hoppskole og for øvrig søke støtte, hjelp og samarbeid med frittstående og uavhengige grupper som støtter hoppsporten. All rekruttering av hoppere foregår i samarbeid med moderklubbene. Individuelt medlemskap har hopperne i sine lokale grupper og idrettsforeninger, og dette medlemskapet er en betingelse for medlemskap i Ringerike og omegn hoppteam.
Hver utøver betaler normalt en årlig kontingent til ROHT fastsatt av styret etter den planlagte aktiviteten i løpet av året. Tidligere har kontingenten vært kr. 100,-. For sesongen 2023-24 vil det være gratis å hoppe.

Ringerike og omegn hoppteam er organisert i henhold til en organisasjonsplan og ledes av et styre bestående av inntil fem medlemmer og to varamedlemmer. Styret skal utarbeide, vedta og iverksette konkrete planer for arbeidet i teamet og påse at planer og aktiviteter til enhver tid er i overenstemmelse med vedtektene.

Vi har et tett samarbeid med Ringkollen hoppanlegg BA “Rekruttlia” som er et andelslag der blant annet lokale idrettslag har andeler.

Dette er viktig å vite: Medlemmene av ROHT må være medlem i sin klubb/idrettslag. Det er dette laget som er ansvarlig for barneidrettsforsikringen.
Hoppere fra og med 13 år må ha egen forsikring. Dette må være i orden for at man skal kunne delta i renn.

< Les mer på Skiforbundets nettsider >